აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი

საჯარო ინფორმაცია

     უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატისთვის თანხები არ გამოყოფილა.  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული

კალენდარი