აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი

საჯარო ინფორმაცია


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 17 მარტი, 2023 თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
2 14 აპრილი, 2022 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მიხედვით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში 2022წ.
3 16 ივლისი, 2019 თანამშრომელთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში
4 28 იანვარი, 2019 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მიხედვით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში
5 20 თებერვალი, 2018 აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის მთავრობის აპარატში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში
6 04 დეკემბერი, 2017 სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში
7 06 მარტი, 2017 სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში

კალენდარი