აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი

პერიფერიული საზღვაო რეგიონების კავშირი (CPMR)

24 სექტემბერი, 2020

                                                                                                                                                                                                                                           

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა პერიფერიული საზღვაო რეგიონების კავშირის (CPMR) და ასევე, შავი ზღვისა და ბალკანეთის კომისიის სრულუფლებიანი წევრი გახდა, რაც საშუალებას აძლევს რეგიონს სრულად ჩაერთოს CPMR პოლიტიკის შემუშავებასა და თანამშრომლობის პროექტებში.


პერიფერიული საზღვაო რეგიონების კავშირი წარმოადგენს საზღვაო რეგიონების ქსელს, რომელიც აერთიანებს 24 ქვეყნის 160 რეგიონს, როგორც ევროკავშირიდან, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ევროკავშირის ინსტიტუტებსა და ეროვნულ მთავრობებში კონტაქტების ფართო ქსელის მეშვეობით, დაარსების დღიდან (1973) CPMR მიზნად ისახავს მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავებას ისე, რომ მისი წევრი რეგიონების საჭიროებები და ინტერესები გათვალისწინებულ იქნეს ორგანიზაციის პოლიტიკაში.


გაერთიანების სამოქმედო არეალი ძირითადად მოიცავს სოციალურ, ეკონომიკურ და ტერიტორიული მთლიანობის, საზღვაო პოლიტიკისა და ლურჯი ეკონონომიკის ზრდის საკითხებსა და მათზე ხელმისაწვდომობას. ევროპული მმართველობა, ენერგეტიკა და კლიმატის ცვლილებები, სამეზობლო პოლიტიკა და განვითარება ასევე წარმოადგენს ასოციაციის საქმიანობის მნიშვნელოვან სფეროებს.


CPMR-ის ფარგლებში მოქმედებს ექვსი გეოგრაფიული კომისია: ატლანტიკური თაღის, ბალტიის ზღვის, ჩრდილოეთ ზღვის, ხმელთაშუაზღვის, ბალკანეთისა და შავი ზღვის, ასევე კუნძულების.