აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი

თანამშრომლობა საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან - 2013 წელი

03 აგვისტო, 2017

აჭარის ა/რ სამთავრობო უწყება  

პროექტის მიზანი

გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP)

აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

აჭარის / ეკონომიკური განვითარების პროექტი

აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა აჭარის რეგიონში (SPSP)

 

აშშის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

აჭარის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

EPI GEORGIA - Investment Promotion

აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

USAID/EPI

USAID/EPI

Good Governance Georgia (G3)

 

თურქეთის საერთაშორისო თანამშრომლობისა და განვითარების სააგენტო (TIKA)

აჭარის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი რაიონების მოსახლეობის დროული გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მიზნით რეანომობილის შეძენა

დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის 2-3 თვიანი სტაჟირება თურქეთის წამყვან კლინიკებში

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი რაიონებიდან სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა

აჭარის ა/რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო