აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი

ბურგასის ოლქი - ბულგარეთის რესპუბლიკა

02 აგვისტო, 2017

ბურგასის ოლქი - მდებარეობს ბულგარეთის რესპუბლიკის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში. ის წარმოადგენს მნიშვნელოვან კულტურულ, საგანმანათლებლო და სამრეწველო რეგიონს ბულგარეთის რესპუბლიკაში. მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს - 422 458. 

 

2012 წლის 2 აპრილს ქალაქ ბათუმში აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის მთავრობასა (საქართველო) და ბურგასის ოლქის (ბულგარეთის რესპუბლიკა) ადმინისტრაციას შორის ხელმოწერილი იქნა შეთანხმება ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობების ჩამოყალიბების შესახებ.

 

შეთანხმება ითვალისწინებს მხარეთა შორის თანამშრომლობის განვითარებას შემდეგ სფეროებში:

Ø  ეკონომიკა;
Ø  ტურიზმი;
Ø  კულტურა და სპორტი;
Ø  რეგიონული მმართველობა და ადგილობრივი თვითმმართველობა.


კალენდარი